Skip to content →

Různé cesty ke stejnému cíli

Všechny cesty vedou prý do Říma. Tak také různá topidla vedou k jedinému cíli – teplu. A vůbec nezáleží na tom, jestli k tomu používají té či oné energie, jsou velké či malé, spalují to, nebo ono palivo, jejich určení je pro domácnosti, anebo průmyslové.

Jednotlivé druhy topidel

Začneme obecným dělením – buď jsou elektrická, nebo spalují nějaké palivo. Podle druhu paliva jsou na pevná, tekutá, či plynná paliva. A dále se pak dělí vpodstatě podle konstrukce, účelu použití, velikosti a dalších parametrů na spoustu dalších podskupin. Pevná paliva mohou být různá – dřevo, uhlí, biomasa, spalitelný pevný odpad atd. Plynová jsou obecně nejvíce na ze,mní plyn, ale taky propan-butan, v budoucnu možná přibude i břidlicový plyn. A tekutá? Obecně ropné deriváty – nafta, benzín, oleje a spousta dalších.

Různé cesty ke stejnému cíli
5 (100%)1