Skip to content →

Na staré roky do nové práce?

Propuštění z práce – jak nepříjemná chvíle snad pro každého… Dokud jste ještě mladí a plní elánu, určitě se s ní poperete snáze, ale co když už máte své roky? Do penze není daleko, ale kdo Vás teď zaměstná? Ne všichni zaměstnavatelé ocení Vaše zkušenosti, mnozí budou hledět jen na rok Vašeho narození a nedostanete ani pozvánku k pohovoru. Rozumnému člověku je jasné, že jejich přístup není správný natož moudrý, ale kdo je o tom může přesvědčit?


Už chci mít klid…

V této chvílí se možná vyplatí využít důchodovou kalkulačku a zjistit, od kdy máte nárok na starobní důchod. Pokud už se jedná jen o dobu v řádu měsíců, možná bude stát za zvážení i předčasný odchod do penze. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že měsíční příjem bude o něco nižší, ale pokud už cítíte, že na martýrium hledání nového zaměstnání nebo neustálé docházení na úřad práce nemáte sílu ani chuť, snad to bude pro Vás to nejlepší řešení.