Skip to content →

Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá

Tak nějak to zpívá skupina Traband ve své snad nejpopulárnější písni. Někdo by se mohl pozastavit. Jaké lano? Z čeho? Ocelové? Nylonové? Bavlna, sisal, nebo dokonce z konopí? A to je právě ono! Unikátní vlastnosti rostliny, latinsky nazývané Cannabis sativa, které mnozí tuzemci láskyplně říkají Marjánka, aniž by tím samozřejmě mysleli hlavní postavu známé divadelní hry od Josefa Kajetána Tyla, hry s celým názvem Paní Marjánka, matka pluku, aneb Ženské srdce, tak tyto unikátní vlastnosti byly od vzniku lidské civilizace využívány pro výrobu nejen lodních i jiných lan a provazů, ale i ke tkaní látek a semeno také k běžné obživě ve formě pokrmů z něj. K tomu navíc přibývají jednoznačně účinky léčivé, což řadí „marjánku“ do kategorie léčivých rostlin, běžně se využívajících v tradiční lidové medicíně.

Tak jak jsme to vlastně silný?

A jak silná je společnost, která přirozený rostlinný obnovitelný zdroj materiálu, vhodného k mnohostrannému užití kriminalizuje?