Skip to content →

Jak na to?

Záleží ovšem, co tím „to“ myslíme. Obecně se mezi lidem českým, moravským a slezským mluví o „tom“ ve významu šukézním, případně dokonce erotickém, či sexuálním. Toto pojetí zmiňovaného zájmena ukazovacího rodu středního čísla jednotného, je ovšem jen velmi omezeným užitím pro praktický život. Koneckonců, člověk, vystresovaný celodenní prací, shonem a kvaltem, trápený nejistotami sociálními a bombardovaný myriádami špatných zpráv z médií, nemá na „to“ ponejvíce ani pomyšlení, ani síly.

To velmi užitečné

Mnohem užitečnější je „to“ ve smyslu informovanosti a využití těchto informací. Lidé často vyhazují reklamní tiskoviny z poštovních schránek rovnou do papírového odpad. A to je právě škoda. S letáky hypermarketů, poskytovatelů služeb a politických stran se musí aktivně pracovat!